еднообразие

еднообразие
еднообра̀зи|е <-я>
същ ср uniformità f, monotonìa f

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • еднообразие — същ. всекидневие, ежедневие, делничност, скука същ. опяване, спор, борба същ. скучност, отегчителност, монотонност …   Български синонимен речник

 • аналогия — същ. подобие, сходство, сродство, близост, родство, еднаквост, еднообразие, идентичност, съответствие, равенство, уподобяване, отъждествяване, тъждественост, прилика, общност, точност същ. копие, образец, прототип същ. паралел, успоредица,… …   Български синонимен речник

 • борба — същ. битка, бой, сражение, схватка, сблъсък, стълкновение, бран, война, конфликт, дуел, антагонизъм, спор, свада същ. стремеж, домогване, усилие, напрежение, съперничество, съревнование същ. борене същ. боричкане, блъскане същ. воюване, военно… …   Български синонимен речник

 • всекидневие — същ. ежедневие, делничност, еднообразие, скука …   Български синонимен речник

 • делничност — същ. всекидневие, ежедневие, еднообразие, монотонност, прозаичност същ. скука …   Български синонимен речник

 • еднаквост — същ. идентичност, равенство, тъждественост, прилика, сходство, аналогия, съответствие, еднородност, подобие, еднообразие същ. еднаква степен, равноценност, паритет …   Български синонимен речник

 • еднородност — същ. еднаквост, идентичност, равенство, тъждественост, прилика, сходство, аналогия, съответствие, подобие, еднообразие …   Български синонимен речник

 • идентичност — същ. еднаквост, тъждественост, сходство, подобие, прилика, аналогия, съответствие, еднообразие …   Български синонимен речник

 • монотонност — същ. еднотонност същ. еднообразност, еднообразие, еднаквост, повторение същ. скука, отегчение, досада същ. скучност, отегчителност …   Български синонимен речник

 • опяване — същ. еднообразие, спор, борба …   Български синонимен речник

 • отегчителност — същ. многословие, разтегленост, разлятост същ. скучност, еднообразие, монотонност …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”